Towny Komutları

Town Komutları


/t set perm {on/off} - on tüm izinleri açık hale getirir. off tüm izinleri kapalı hale getirir.
/t set perm build {on/off} - Kasabanızda build yapılmasını, blok koyulmasını engellersiniz veya izin verirsiniz.
/t set perm destroy {on/off} - Kasabanızdaki herhangi bir blok veya bir nesnenin kırılmasını engellersiniz veya izin verirsiniz.
/t set perm switch {on/off} - Kasabanızdaki kapı, şalter, çalışma masası gibi nesnelerin kullanımını engellersiniz veya izin verirsiniz.
/t set perm switch {on/off} - Kasabanızdaki kapı, şalter, çalışma masası gibi nesnelerin kullanımını engellersiniz veya izin verirsiniz.


Komutları uygulamadan önce "build/destroy/switch/itemuse" izinlerinin başına "resident/nation/ally/outsider" getirerek bu izinleri kimler için uygulamak istediğinizi belirtmiş olursunuz.

Resident - Kasabanızda bulunanlar için.
Nation - Krallığınız için. 
Ally - Müttefikleriniz için. 
Outsider - Yabancılar için.
Bu izinleri sadece ve sadece kasabayı kuranlar. veya kasabanın başkanları (Yetkilileri )değiştirebilir.


Arsa Komutları


/plot group add <Grup İsim> - Komudu ile bulunduğunuz alanı bir gruba tahsis edebilirsiniz.
/plot group remove - Komudu ile bulunduğunuz alandaki grubu tahliye edebilirsiniz.
/plot group delete <Grup İsmi> - Komudu ile belirttiğiniz grup silinir ve sahip oldukları tüm arsalar tahliye edilir.
/plot group forsale/fs - Komudu ile bir gruba tahsis ettiğiniz tüm alanları bir fiyat üzerinden satışa çıkarabilirsiniz.
/plot group notforsale/nfs - Komudu ile bir gruba tahsis ettiğiniz tüm alanların satışını iptal edebilirsiniz.
/plot group rename <Yeni Grup İsmi> - Komudu ile bulunduğunuz alandaki grup ismini değiştirebilirsiniz.
/plot group toggle - Komudu ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş parti için değişkenlik ayarlarını açabilirsiniz.
/plot group toggle pvp/fire/mobs/explosion on/off - Komutları ile bulunduğunuz alana sahip olan gruba, o gruba tahsis edilen alanlarda değişkenleri düzenleyebilirsiniz.
/plot group set perm on/off - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda herkesin izinlerini açıp/kapatabilirsiniz.
/plot group set perm outsider build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> -Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda yabancıların izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot group set perm resident build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda vatandaşların izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot group set perm nation build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda ulus vatandaşlarının izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot group set perm ally build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda ittifaklarınızın izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot group set perm friend build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> -Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda arkadaş eklediğiniz kişilerin izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot group set perm reset - Komudu ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlardaki tüm izinleri sıfırlayabilirsiniz.(İzinler ayarlanmadan önceki hâline geri döner.)
/plot group perm add/remove <İsim> - Komudu ile istediğiniz bir oyuncunun grup alanları üzerinde yetki verebilirsin/alabilirsin.
/plot group gui - Komudu ile açılan sekmeden istediğiniz oyuncuların grup alanları üzerinde yetkilerini düzenleyebilirsin.

 

(Arsa) Plot Perm - KOMUTLARI


/plot perm hud - Komudu ile bulunduğunuz alanın ayarlarını görebilirsiniz.
/plot perm gui - Komuduyla açılan `sekmeden oyuncu izin ayarları yapabilirsiniz.
/plot perm add/remove <İsim> - Komudu ile bulunduğunuz alanda istediğiniz kişiye yetki verebilir/alabilirsiniz.
/plot set perm outsider build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile yabancıların alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot set perm resident build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile vatandaşların alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot set perm resident build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile vatandaşların alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot set perm ally build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile ittifaklarınızın alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot set perm friend build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile arkadaş eklediğiniz kişilerin alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot set perm build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile herkesin alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.
/plot set perm reset - Komudu ile tüm izinleri sıfırlayabilirsiniz.(İzinler ayarlanmadan önceki hâline geri döner.)

 

(Arsa) Plot Set - KOMUTLARI

 

/plot set jail - Komudu ile bulunduğunuz alanı hapishane haline getirebilirsiniz.
/plot set arena - Komudu ile bulunduğunuz alanı savaş alanı olarak ayarlayabilirsiniz.
/plot set bank - Komudu ile bulunduğunuz alanı banka olarak ayarlayabilirsiniz.
/plot set embassy - Komudu ile bulunduğunuz alanı elçilik olarak ayarlayabilirsiniz.
/plot set farm - Komudu ile bulunduğunuz alanı tarım alanı olarak ayarlayabilirsiniz.
/plot set inn - Komudu ile bulunduğunuz alanı han olarak ayarlayabilirsiniz.
/plot set wilds - Komudu ile bulunduğunuz alanı ıssız olarak ayarlayabilirsiniz.
/plot set name <İsim> - Komudu ile bulunduğunuz alanın ismini değiştirebilirsiniz.

(Arsa) Toggle - Komutları​
/plot toggle pvp on/off - Komudu ile bulunduğunuz alanda savaşmayı açıp/kapatabilirsiniz.
/plot toggle mobs on/off - Komudu ile bulunduğunuz alanda yaratık oluşumunu açıp/kapatabilirsiniz.
/plot toggle explosion on/off - Komudu ile bulunduğunuz alanda patlamaya hasarını açıp/kapatabilirsiniz.
/plot toggle fire on/off - Komudu ile bulunduğunuz alanda yangını açıp/kapatabilirsiniz.

 

Kasaba Komutları

 

/town ? - Kasaba ile ilgili basit komutları gösterir.
/sw town togglepeaceful ? - Kasaba ile ilgili tarafsızlığı değiştirir.
/town {town} - Başka bir kasaba hakkında bilgi verir.
/town merge {town} - Başka bir kasabaya birleşme isteği gönderirsiniz.
/town here - Bulunduğun alan hakkında bilgi verir.
/town leave - Şehirden ayrılmanı sağlar.
/town list - Kasaba listesini gösterir.
/town online - Kasabandaki online oyuncuları gösterir.
/town new {İsim} - Kasaba kurar.
/town kick {Oyuncu} - Kasabandan oyuncu atar.
/town spawn - Kasabanın spawn noktasına ışınlanmanı sağlar.
/town spawn {isim} - Herhangi bir kasabanın ışınlanma noktasına gitmeni sağlar.
/town claim - Bulunduğun chunkı ele geçirir.
/town outpost - Uzaktaki bir chunkı Karakol olarak claimler.
/town outpost {#} - {#} numaralı Karakola ışınlar.
/town unclaim - Chunkı serbest bırakır.
/town withdraw {miktar} - Kasabanın kasasından para çeker.
/town deposit {miktar} - Kasabanın kasasına para ekler.
/town delete - Kasabayı siler.
/town ranklist - Vatandaşların rütbelerini gösterir.
/town rank {add|remove} {oyuncu isim} {rütbe} - Vatandaşa rütbe vermeni sağlar.
/town reslist - Kasabadaki vatandaşları listeler.
/town join {isim} - Davet gerektirmeyen kasabalara girmenizi sağlar.
/town set board {mesaj} - Kasabanın açıklamasını ayarlar.
/town set mayor {oyuncu} - Kasabanın başkanını seçer.
/town set homeblock - Kasabanın başlangıç chunkını ayarlar.
/town set name {isim} -Kasabanın adını değiştirir.
/town set outpost - Claimli chunkı Karakol yapar.
/town set perm - Oyuncuların kasabadaki yetkilerini ayarlar (Örnek; /town set perm reisdent build off "Üyelerin build yapmasını engeller").
/town set tag {isim} - Kasabanın tagını ayarlar.
/town set tag clear - Kasabanın tagını siler.
/town set taxes {miktar} - Oyunculardan alınacak günlük yüzdelik vergiyi ayarlar.
/town set plottax {miktar} - Arsa başına toplanıcak günlük vergi miktarını ayarlar.
/town set shopprice {miktar} - Default market arazisi fiyatını ayarlar.
/town set shoptax {miktar} - Günlük market arazisi başına alınacak vergiyi ayarlar.
/town set embassytax {miktar} - Günlük elçilik arazisi vegisini ayarlar.
/towny - Basit towny komutlarını gösterir.
/towny ? - Daha fazla Towny Komutlarını gösterir.
/towny prices - Giderleri gösterir.
/towny time - Vergi için zamanı gösterir.
/towny universe - Şehir istatistiklerini gösterir.
/towny top residents {all/town/nation} - TOP10 vatandaş listesini gösterir.
/towny top land {all/resident/town} - TOP10 toprak sahibi listesi gösterir.
 

Last Updated: 13 May 2024 16:34

Was this helpful?

Didn't find what you were looking for?

Open Ticket